Compare Listings

SI JA SAP QUINA VIVENDA VOL, QUÈ MÉS S’HA DE FER?

Quan el client, ATIPIKA BARCELONA i el propietari han arribat a un acord de preu, terminis i condicions, com es materialitza? Tingueu en compte que els procediments que indiquem són de caràcter general i que tots els passos de la compravenda poden ser personalitzables.

Reserva:
És un document previ a les arres, on es determina quin preu s’ha pactat, quina part es dóna per fer les arres, i es confirma que l’immoble estarà lliure de càrregues per a la data d’escriptura. Aquesta reserva bloqueja la comercialització fins a les arres, que normalment es realitzen en un termini màxim de 15 dies, però no implica un compromís al 100% del propietari.

Arres:
És un compromís de venda en un determinat termini, de manera que, si el propietari al final no vol vendre, s’aplica l’article 1454 del Codi Civil, on s’especifica que el propietari ha de retornar al comprador el doble de la quantitat aportada. Si, per contra, el client al final no compra, perd la quantitat aportada. Aquesta quantitat s’estipula normalment en un 10% del total del preu de compra. Aquestes arres es poden realitzar després de la reserva, o directament si el client disposa immediatament del 10% del preu total.

Opció de compra:
És un tipus de pacte entre les dues parts, amb o sense arres, mitjançant el qual es determina un preu de lloguer amb una escriptura pactada a més llarg termini. Durant aquest temps, es descompta la quantitat del lloguer pagat, com a part de la compra. En definitiva, el propietari finança part de la compra fins que el client està disposat a escripturar segons preu establert. Si el client no pot escripturar en la data estipulada o deixa de pagar el lloguer, perd tot l’aportat fins al moment. Dins d’aquesta variant hi ha múltiples possibilitats que ATIPIKA BARCELONA, propietari i client poden pactar en funció dels interessos de totes les parts.

Escriptura pública:
Un cop propietari i client estan preparats per escripturar, s’efectua un contracte oficial davant notari detallant qui ven, qui compra, què es compra i quins impostos es generen d’aquesta compravenda per a ambdues parts. És en aquest acte quan el propietari presenta tota la documentació que detalla que l’immoble està lliure de càrregues, al corrent de pagaments d’impostos i de comunitat, cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

Si una de les parts, comprador o venedor, és NO resident, haurà d’aportar un document acreditatiu amb foto i signatura a efectes de la seva identificació, així com el NIE (Número d’Identificació d’Estranger). Pot ser que tingui el certificat de residència, que ja conté el NIE. En tots els casos el NIE és obligatori.

Si el notari no rep del propietari dels documents originals sol·licitats o no són correctes, no signarà. Tampoc ho farà si el propietari no es presenta.

 

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR EL PROPIETARI PER A VENDRE

Perquè es pugui dur a terme la signatura, el propietari haurà d’aportar la següent documentació:

Cèdula d’habitabilitat vigent, no caducada i original: Es recomana sol·licitar quan el propietari decideix vendre l’habitatge.
Certificat d’eficiència energètica: Segons la normativa europea i des del 1 de juny de 2014, tots els immobles que siguin o bé venuts o llogats s’han de sotmetre a la normativa europea i demanar el certificat que classifica el grau d’eficiència energètica.
Certificat de la comunitat de veïns: És un document que certifiqui que el venedor està al corrent de tots els pagaments amb la seva comunitat fins a la data de l’escriptura. Ha de ser l’original i ha d’estar signat per l’administrador i el secretari.
Certificat de càrregues: Si el pis té hipoteca pendent, aquesta hipoteca es cancel·la en el moment de l’escriptura descomptant el que quedi per pagar directament de la compravenda. Per tant, el venedor ha de demanar un certificat de l’import que resta pendent i aportar l’original. No obstant això, ATIPIKA BARCELONA és present en tot el procés per poder preparar tots els escenaris possibles i evitar qualsevol tipus d’imprevist.
IBI: L’Impost de Béns Immobles és un impost que es tributa anualment. El venedor ha d’aportar el justificant que ha pagat l’últim trimestre. El notari comprovarà que no hi hagi cap impagament amb l’administració abans de la signatura.

Tots els pagaments s’han de realitzar mitjançant un xec conformat pel banc i s’han d’adjuntar fotocòpies en la mateixa escriptura.

En l’acte de l’escriptura es lliura una còpia de les claus o es pacta una data de sortida amb qui estiguin vivint a la propietat en aquest moment.

Un cop efectuada la compravenda, el notari lliura una còpia simple perquè cadascuna de les parts pugui realitzar tots els tràmits fiscals i el pagament d’impostos.

 

DESPRÉS DE LA COMPRAVENDA, QUINS IMPOSTOS I DESPESES S’HAN DE PAGAR?

ATIPIKA compta amb els millors experts legals, fiscals i financers per a assessorar-li.

Plusvàlua municipal: El venedor ha de pagar dins d’un període de 30 dies naturals. Es tracta d’un import calculat per l’ajuntament i és recomanable tenir-ho en compte en la previsió del cost.
ITP: El venedor també ha de pagar per l’increment patrimonial que es produeix per la diferència entre el preu al que va comprar i al qual ha venut. Aquest impost de transmissions patrimonials, el paga en el següent any fiscal. Els primers 6.000 euros tributen al 19% i la resta al 21%. Hi ha tota una sèrie d’excepcions en funció de la situació del venedor: edat, dependència, etc. Per a qualsevol dubte, envieu-nos un correu electrònic. Si l’habitatge venut és oficialment l’habitual del venedor, i aquest torna a comprar un altre habitatge habitual dins dels dos anys fiscals següents, estarà exempt de pagar aquest impost. Cal considerar també que si és habitatge habitual i qui ven és matrimoni o parella de fet, el cònjuge no titular ha d’autoritzar la venda amb la seva signatura.
Si el venedor és NO RESIDENT, se li efectuarà retenció del 3% de la cantitat a pagar, per poder ingressar a la hisenda espanyola. Segons el conveni amb cada país, un cop demostrat el pagament o l’exempció es pot demanar la devolució o el que convingui. Així mateix, la notaria retindrà l’import de la Plusvàlua Municipal en el moment de la signatura de l’escriptura per evitar l’impagament de la mateixa si el venedor deixa el país

Comprador

Avui dia, a Catalunya, es paga el mateix percentatge en impostos tant si l’habitatge és d’obra nova com si és de segona mà, tot i que en obra nova correspongui l’IVA i en segona mà l’Impost de Transmissió Patrimonial.

Obra nueva:

IVA, Impost sobre el Valor Afegit: És el 10% del valor total de l’habitatge.
Vivenda de segona mà:

ITP, Impost de Transmissió Patrimonial: És el 10% del valor total de l’habitatge.
AJD, Actes jurídics documentats: Cada vegada que es realitza un document públic davant notari, s’ha de pagar un 1% sobre el valor d’aquest bé.
A part d’aquestes despeses, que sumen un 11%, cal considerar que hi ha despeses de registre i inscripció registral, els quals varien segons quina entitat ho realitzi (banc o gestoria) i l’import del valor de l’habitatge. Cal explicar un 1% més, sent l’import total a signar entre el 12% i el 13%.

Si el comprador és NO RESIDENT, haurà de demanar un NIE (Número d’Identificació d’Estranger), obligatori per poder efectuar la compra. A més haurà de presentar un document amb foto (passaport) per certificar la seva titularitat. A causa de que l’obligació fiscal es produeix a Espanya, es pagaran els impostos establerts a Espanya

Si continua utilitzant aquest lloc accepta l'ús de galetes. més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar