Atipika Real Estate Concierge

La nostra experiència us ajudarà a trobar la propietat que busqueu!

Us escoltem, analitzem les vostres necessitats amb detall i us acompanyem en tot el procés per gaudir de la millor Experiència Immobiliària

Real Estate Concierge Atiìka

Com us ajudarà el nostre Real Estate Concierge?

Ajudem el client comprador o futur inquilí a la recerca de propietats, tant per a residència habitual com per a inversió.

Aquest servei consisteix a acompanyar el comprador o futur inquilí, ja sigui nacional o internacional, en la compra de la propietat que més s’adapti a les seves necessitats, ja sigui d’obra nova o segona mà, amb totes les garanties del nostre Grup Immobiliari amb més de 23 anys d’experiència. Quan un client ens contacta,li presentem un projecte basat en les seves necessitats i, a partir d’aquest projecte, l’ajudem a estalviar temps en tràmits i visites innecessàries, acompanyant-lo en tot el procés.

1

Presentació de l’assessor i persones de contacte per a dubtes i comunicació durant tot el procés.

2

Recerca de l’immoble amb les característiques indicades a les zones proposades.

3

Organització i presentació personalitzada d’aquestes propostes segons les característiques detallades del client.

4

Mostra a distància o presencial d’aquestes propietats organitzades si el client ho requereix en curts espais de temps per intensificar la cerca i assolir objectius.

5

Negociació de preu i presentació de proposta a la propietat si no és una obra nova; si és una obra nova o rehabilitació, negociació d’altres termes que no siguin econòmics per al client.

6

Estudi de l’estat de l’habitatge tant documental com tècnic.

7

Preparació de documentació per a la signatura de la venda al notari.

8

Confirmació i organització econòmica de les quantitats perquè l’habitatge quedi lliure de càrregues al registre de la propietat.

9

Lliurament de l’habitatge i acompanyament al client.

10

Si el client no pot assistir el dia de la signatura, organització de poders per a la signatura per part d’Atipika.

11

Redacció de tots els documents legals de la compra, paga i senyal, arres penitencials i tots aquells necessaris per evitar problemes de compromís per part del venedor.

12

12. Assessorament bancari hipotecari i presentació de propostes segons l’objectiu a aconseguir.

13

Si l’immoble està en reforma, seguiment mensual i enviament de l’estat mitjançant fotografies i vídeos de la seva evolució.

AVANTATGES D'ATIPIKA
REAL ESTATE CONCIERGE

Estalvia

Rendibilitat

Garantia

Cerca personalitzada

Contacti amb nosaltres

    La comunicación enviada quedará incorporada a un fichero del que es responsable FINCASA 2000, SL Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, y las conservará mientras se mantenga esta relación, siempre de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), y demás normativa complementaria vigente sobre protección de datos. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su cancelación. En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, o si procede, a la limitación y/o supresión del tratamiento, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales a Ps De Gracia Num.20 P.2 Pta.1, 08007, Barcelona, (Barcelona) o mediante un email a info@atipika.com

    Compare listings

    Compare